ครัวริมเขื่อน “อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง”

"ภูผาม่าน" ดินแดนแห่งนี้ งดงามเสมอ..