ก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิด

"ภูผาม่าน" ดินแดนแห่งนี้ งดงามเสมอ..