ผาม่านเย็นสบาย

"ภูผาม่าน" ดินแดนแห่งนี้ งดงามเสมอ..